Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Voimassa 25.5.2018 alkaen. Päivitetty 4.5. 2019.

Rekisterinpitäjä

Suomen Evankelisluterilaisen luostarin tuki ry. (jatkossa myös Enonkosken luostariyhteisö)
Y-tunnus: 1018518-4
Ihamaniementie 848, Enonkoski
luostariyhteiso@luostariyhteiso.fi

Henkilötietojen luottamuksellinen ja tarkoituksenmukainen käsittely on  Enonkosken luostariyhteisölle tärkeää.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä kansallista tietosuojalainsäädäntöä, EU:n asetuksia sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Toimimme kansallisten lakien ja Euroopan Unionin säädösten mukaisesti.

Yksittäisten palveluiden, tuotteiden, sivustojen ja sovellusten yhteydessä voi olla esitettynä lisätietoja tietosuojasta (esim. palvelun käyttöehdot). Näissä tapauksissa annetut lisätiedot ovat ensisijaisia suhteessa tähän tekstiin. Tietosuojakäytäntömme voivat muuttua kehittäessämme palveluja tai lainsäädännön muuttuessa. Ajantasaiset tiedot käytännöistämme löydät aina tältä sivustolta.

Miksi keräämme henkilötietoja?

Enonkosken luostariyhteisö (rekisterinpitäjä) käsittelee henkilötietoja tukiyhdistyksen jäsenyyden, sidosryhmä-, asiakas- ja lahjoittajasuhteen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hoitaa näitä erilaisia jäsenyys- ym. suhteita aina niiden päättymiseen saakka.

Jotta voimme tarjota sinulle palveluitamme, kuten kannattajajäsenyyden ja jäsenedut, verkkosivustot ja -maksamisen, materiaalitilaukset ja uutiskirjeen, keräämme sinusta tiettyjä henkilötietoja. Voit antaa meille tietoja itsestäsi suoraan tai välillisesti eri tavoilla.

Tyypillisiä esimerkkejä henkilötietojen keräämistavoista ovat:

  • Osallistut luostariyhteisön järjestämiin tilaisuuksiin ja jätät yhteystietosi
  • Seuraat tai otat yhteyttä meihin sosiaalisessa mediassa tai käyt verkkosivustollamme luostariyhteiso.fi
  • Tilaat uutiskirjeemme tai pyydät saada tietoa toiminnastamme
  • Majoitut luostarissa ja täytät majoituskortissa vaadittavat henkilötiedot ja annat mahdollisia kysyttyjä lisätietoja

Mitä henkilötietoja keräämme?

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi ja lähiosoite
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot
  • Tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoon liittyvät tiedot
  • Tuotteiden ja palveluiden käyttötiedot, esimerkiksi verkkosivuillamme keräämme palveluiden käyttö- ja selaustietoja.
  • Palveluiden käyttöä rajoittavat tiedot, esimerkiksi tapahtumiin osallistujien ruokavaliotiedot.

Kerättävät henkilötiedot määräytyvät kysymyksessä olevan sidosryhmäsuhteen luonteen mukaisesti (esim. onko kyseessä kertalahjoitus tai pysyvä jäsenyys, osallistuminen tilaisuuteen tai majoittuminen).

Keräämme tietojasi vain sen mukaan, mikä asian hoitamiseksi on tarpeellista. Pyydämme, että et luovuta meille itsestäsi sellaisia arkaluonteisia tietoja, joita et toivo meidän säilyttävän henkilörekistereissämme.

Rekisterien nimet

Kerättävät henkilötiedot päätyvät Suomen Evankelisluterilaisen luostarin tuki ry:n rekistereihin kerättävän tiedon käyttötarkoituksen mukaan. Rekistereitä ovat jäsenrekisteri, luostarin ystävien rekisteri, talkoolaisrekisteri, uutiskirjeiden tilaajarekisteri sekä majoittujarekisteri.

Mihin käytämme henkilötietoja?

Henkilötietoja voidaan käyttää mm. yhteydenpitoon, jäsenmaksujen ja lahjoitusten keräämiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen.

Käyttötarkoituksiin voi kuulua myös palveluiden markkinointi. Lisäksi tietojen avulla saatetaan kohdentaa rekisterinpitäjän tarjontaa: esimerkiksi suosittelemalla tai näyttämällä kohdennettua sisältöä rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa.

Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän riskienhallintaan sekä tarvittaessa lainsäädäntö- ja viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen. Majoitusrekisterin osalta noudatamme normaalia majoitusliikkeiden käytäntöä.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Tietoja käsittelevät vain ne Enonkosken luostariyhteisön hallituksen jäsenet tai työntekijä, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve henkilötietojen käsittelyyn. Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Enonkosken luostariyhteisö voi luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Luostariyhteisö voi julkaista erilaisia osallistujatietoja, siltä osin kuin niiden julkaisuun on asianosaisten suostumus.

Missä henkilötiedot sijaitsevat ja miten ne suojataan?

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin suojausta arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Käyttäessämme kolmansien tahojen online-palveluja, varmistamme että ne omalta osaltaan noudattavat tietosuoja-asetuksen ja lainsäädännön vaatimuksia.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua, oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen sekä rekisterissä olevan tiedon poistamiseen.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostiviesitllä, josta lähettäjän henkilöllisyys on tunnistettavissa.  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu toukokuussa 2018. Saatamme päivittää selostetta milloin tahansa julkaisemalla päivitetyn version täällä. Muutamme tällöin päivityspäivämäärää tämän sivun yläosassa. Uusi muokattu tai korjattu tietosuojakäytäntö tulee voimaan päivityspäivämäärästä lähtien.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Sähköpostitiedustelut luostariyhteiso@luostariyhteiso.fi.

Sivu on päivitetty 16.9.2022