Hiljaisen rukouksen apuvälineitä

Hiljaisen rukouksen apuvälineitä

Kristillisessä uskossamme on aina kulkenut hiljaisen rukouksen tärkeä perintö. Kyse on syvästä hengellisyydestä, joka koskettaa koko olemustamme ja muuttaa sitä perustavanlaatuisesti. Kyse on mielenmuutoksesta, metanoiasta, jossa arkimielemme avartuu laajemmaksi, kokonaisemmaksi. Tällaiseen mielenmuutokseen eli kääntymykseen Jeesus kehotti (ks. esim. Mark. 1: 14-15). Voimme kohdata elämässämme aikoja, jolloin meidän on ajankohtaista tai luontevaa kääntyä Jumalan puoleen.

Hiljaiseen rukoukseen ei aina ole helppo laskeutua ja asettua omassa arjessaan. Tässä muutama apuväline:

* Tee itsellesi kotialttari johonkin rauhalliseen nurkkaukseen kodissasi. Se voi olla hyvin yksinkertainen ja omannäköisesi. Sille voit asettaa esimerkiksi kukkia, Raamatun, ikonin tai jonkin sinulle rakkaan esineen tai kuvan. Voit sytyttää kynttilän kun asetut alttarisi ääreen ja hengittää muutaman kerran syvään. Pelkästään kotialttarisi näkeminen muistuttaa sinua rukouksen ihanasta mahdollisuudesta, yhteys Jumalaan on aina auki, huokauskin riittää rukoukseksi.

* Joskus mieli rauhoittuu helpommin kun keho saa vielä tehdä. Voit kokeilla erilaisia rukousasentoja, seisomista, polvistumista tai lattialla/maassa istumista. Nosta kädet ylös, hengitä syvään. Voit kokeilla myös erilaisten rukoushelmien käyttöä. Niiden avulla kädet saavat työtä ja tuntoaistia stimuloivasta materiaalista, esimerkiksi huovasta, tehdyt helmet keskittävät mielen tähän hetkeen. Joskus aisteja täytyy ”harhauttaa” jotta mieli rauhoittuu keskittymään.

* Luontokävelyllekin voi ottaa mukaan jonkin lyhyen raamatunlauseen, tai vaikka yhden sanan Raamatusta. Sitä voi rauhassa mietiskellä kulkiessaan, kuulostella mitä tunteita ja ajatuksia se herättää ja tuoda ne kaikki rukouksessa Jumalalle. Kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja, Jumalalta ei tarvitse eikä kannata piilotella mitään. Hän tuntee meidät luotunsa joka tapauksessa läpikotaisin – ja silti hän rakastaa meitä äärettömästi.

* Hengellinen kirjallisuus. Hengellinen lukeminen saa olla hidasta: aina kun kohtaa puhuttelevan ajatuksen, voi laskea kirja syliinsä ja ”märehtiä” lukemaansa kaikessa rauhassa. Tutki kirjahyllyäsi: jokin vanha tuttu hengellinen opas voi avautua uudessa elämänvaiheessasi uudella tavalla. Voit myös vaihtaa kirjoja ystävien kesken.

* Kuka internetissä viihtyy, voi etsiä sieltä rukouselämään sisältöjä. Myös Luostariyhteisömme kotisivuilla ja facebookissa löytyy materiaalia hengellisyyden tueksi.

19.9.2022