Hiljaisuuden retriitti Enonkosken luostarissa

Retriitti tulee englanninkielen sanasta ”retreat”, joka tarkoittaa vetäytymistä erilleen, takaisin päin. Hiljaisuuden retriitti tarkoittaa sitä että aikaa vietetään yhdessä vaieten. Vaikka tila on pohjimmiltaan ihmisen sisimmässä, sen löytämistä auttaa retriittipaikka, joka on rauhallisessa ympäristössä.

Muutaman päivän mittaisessa hiljaisuuden retriitissä oleminen rakentuu väljän päiväohjelman rytmiin, mikä estää irrallisuuden ja ajelehtimisen. Valmiin ohjelman tarkoitus on vapauttaa osanottajat ratkaisujen teosta ajankäytön suhteen. Yksinoloon, lepoon ja ulkoiluun jää myös ohjelman puitteissa tilaa.

Hiljaisuuden retriitti - rukous kappelissa - kilvoittelua

Hiljaisuus puhuu luostarin kappelissa.

Hiljaisuuden retriiteissä yhdessäoloa sävyttää keskinäinen vaikeneminen. Osanottajat eivät keskustele keskenään hiljaisuuden alettua. Jos jokin kysymys tai elämäntilanne nousee kovin voimakkaasti esille, on mahdollisuus varata aika keskustelua tai rippiä varten retriitinohjaajilta. Retriitin rukoushetkissä lauletaan ja luetaan yhdessä, joten aivan ääneti ei olla koko retriitin aikaa.

Irti arjesta – hiljaisuuden retriitti

Retriitti merkitsee myös irtautumista tavanomaisesta arjesta. Kun radio ja televisio eivät vie aikaamme emmekä puuhastele tavallisia arkiaskareitamme, hiljaisuus pääsee puhumaan sisimmässämme ja hoitamaan meitä.

Yksinolo on vapaata ja rentouttavaa, kun jokainen voi olla omalla tavallaan. Kun hiljaisuuden retriitti on käynnissä,  kontaktia ei toiseen tarvitse hakea eikä vältellä. Rukoushetkissä seurataan ikivanhoja kirkon rukoustekstejä. Hiljaisessa rukoushetkessä, meditaatiorukouksessa, hiljennytään puolestaan pariksikymmeneksi minuutiksi kuvan ja Sanan äärelle ja annetaan hiljaisuuden puhua ja puhutella.

Hiljasuuden retriitti – yhteyden kokemus

Yhteyttä hiljaisuuden retriitissä ovat luomassa myös hiljaisen musiikin soidessa nautitut ateriat, joista usein tulee kohokohta retriitissä. Tavanomaisessa elämänmenossa hiljaa nautittu ruoka on harvinainen kokemus – useinhan aterioimme kiireessä, melussa tai emme kenties edes ennätä kunnolla syödä.

Hiljaisuuden siunaus on siunausta, joka säteilee pitkälle arkeemme.

Luostariyhteisö järjestää retriittejä, joiden ohjaajina toimivat koulutetut retriittiohjaajat. Tiedot tulevista retriiteistä löytyvät ohjelmasta.

Tarjoamme myös hyvät puitteet yksityiselle retriitille oman ryhmän – esimerkiksi työporukan kanssa. Tilaajalla voi olla oma vetäjä tai vetäjä voi tulla luostariyhteisön puolesta.

Sivu on päivitetty 16.9.2022