Luostarin järjestyssääntö

Luostari on hiljaisuuden ja rukouksen paikka. Asukkaiden, vieraiden ja talkoolaisten toivotaan toimivan luostarin hengessä normaaleja hyviä tapoja noudattaen. Useimmille meistä on selvää, mitä rakkauden kaksoiskäsky käytännössä luostarissa tarkoittaa: Suuntaamme mielemme Jumalaan ja ollessamme Jumalan kasvojen edessä haluamme huolehtia sekä omasta että toisten luostarin asukkaiden hyvinvoinnista. Haluamme rauhaa etsimään tulleet löytävät luostarista rauhan. Haluamme myös välttää epätietoisuutta ja vastakkainasettelua.

Luostarissa on ohjeita koskien siisteyttä, hygieniaa, päiväjärjestystä ja muita käytännöllisiä asioista. Niitä koskien löydät vinkkejä luostarin verkkopalvelusta ja paikan päällä olevista ohjeista. Luostarin järjestyssääntöön peilataan toimintaa, jos ongelmia kaikesta huolimatta ilmenee. Luostarin vastuuhenkilöt arvioivat tällöin sen soveltamista ja voivat antaa huomautuksia sen perusteella.

Enonkosken luostarin järjestyssääntö

Järjestyssääntö koskee toimintaa Enonkosken luostarin kiinteistön alueella. Ihamaniementie 848, Enonkoski.

1. Kaikkia luostarialueella oleskelevia kehotetaan oleskelun aikana osallistumaan luostarin päiväohjelmaan. Päiväohjelmaan kuuluvat hartaudet ovat kaikille avoimia.

2. Luostarin alueella noudatetaan hiljaisuutta. Toisia häiritsemätön keskustelu on sallittu aulassa, keittiössä ja valkoisessa salissa keittiön vieressä, saunassa, ulkoalueilla ja piharakennuksissa. Sali toimii hiljaisena kirjastona muulloin paitsi avointen tilaisuuksien ja koulutusten aikana. Erityisesti kehotetaan ottamaan huomioon hiljaisuuden säilyminen kappelissa.

3. Päihteiden käyttö ja hallussapito luostarin alueella on kielletty. Tupakointi on sallittu merkityllä tupakkapaikalla (pysäköintialueen läheisyydessä).

4. Eläinten tuominen sisälle luostarin rakennuksiin on kielletty.

5. Moottoriajoneuvojen käyttö luostarin alueella on kielletty lukuun ottamatta huoltoajoa. Autot on pysäköitävä osoitetulle pysäköintialueelle silloin kun muunlaisia ohjeita ei ole annettu.

6. Vierailijoita, talkoolaisia ja vastuuhenkilöitä kehotetaan tutustumaan eri tiloissa oleviin ohjeisiin ja noudattamaan niitä.

7. Luostarin alue on yksityinen kiinteistö, jonka käytöstä päättää Suomen evankelis-luterilaisen luostarin tuki ry:n hallitus kiinteistön omistajan ominaisuudessa. Hallitus on valtuuttanut ja ohjeistanut luostarivastaavan ja kunkin tilaisuuden vastuuhenkilön huolehtimaan turvallisuudesta, yleisen järjestyksen säilymisestä sekä järjestyssäännön noudattamisesta.

8. Oikeus luostarin alueella oleskeluun on vierailijoilla, jotka noudattavat järjestyssäännön määräyksiä ja toimivat luostarin hengen mukaisesti. Vierailijat voivat ilman erillistä lupaa oleskella luostarin ilmoitettuina aukioloaikoina yhteisissä tiloissa. Keittiössä sekä huolto- ja asuintiloissa oleskelu on kielletty.

9. Ilmoittautumista edellyttäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin saavat osallistua ainoastaan ilmoittautuneet ja osallistumismaksun maksaneet vierailijat. Vastuuhenkilön on huolehdittava rajoituksista tiedottamisesta.

10. Yksityistilaisuuksiin saa osallistua vain tilaisuuden järjestäjän kutsumana. Järjestäjän on huolehdittava, että käytössä olevien tilojen sisäänkäynneillä on asianmukaiset ilmoitukset suljetusta tilaisuudesta.

11. Oikeuden asua luostarissa myöntää luostarivastaava sopivaksi katsomilleen henkilöille ja pitempien aikojen osalta Suomen evankelis-luterilaisen luostarin tuki ry:n nimittämä luostaritoimikunta. Tuki ry:llä on oikeus pyytää asukkaaksi hakevalta turvallisuuden kannalta välttämättömät tiedot henkilön terveydentilasta. Tiedot käsitellään luottamuksellisina.

12. Vierailijat ja asukkaat maksavat luostarin tukiyhdistyksen vahvistettujen taksojen mukaiset korvaukset palveluista.

13. Tilaisuuden vastuuhenkilö tai luostarivastaava voi vaatia järjestyssääntöjen vastaisesti tai muuten sopimattomasti käyttäytyvää vierasta poistumaan luostarin kiinteistön alueelta. Poistumiskehotusta on noudatettava viipymättä. Oikeus oleskella luostarissa voidaan pysyvästi perua toistuvasti järjestyssääntöjä rikkovalta henkilöltä. Luostaritoimikunta päättää oleskelukiellosta.

Luostarivastaavan tavoittaa numerosta 040-8341088.

Suomen evankelisluterilaisen luostarin tuki ry:n hallitus

Sivu on päivitetty 20.04.2021.