Luostariyhteisön toiminta

Ora et labora

Rukoile ja tee työtä. Enonkosken luterilainen luostariyhteisö toimii, jotta ihmisillä olisi elämässään tilaa hiljaisuudelle ja rukoukselle. Luostariyhteisössä vaalitaan läntisen kristikunnan hetkipalvelusrukouksen perinteitä luterilaisen tunnustuksen pohjalta, ekumeenisessa hengessä. Luostarin taloudellisen toiminnan tavoite on pitää Enonkosken luostarikiinteistö kunnossa ja asuttuna jotta se voi palvella lähimmäisiä ja toimia asuinpaikkana luostarin asukkaille.

Luostariyhteisön missio

Kristityn on tarpeen vahvistua Jumalan ja toisten opetuslasten yhteydessä kilvoittelun ja rukouksen hengessä sekä löytää suunta elämälleen. Luostariyhteisö muodostaa kilvoittelijoiden kumppanuusyhteisön, jossa jäseninä ovat Jeesuksen opetuslapseudessa elämistä kaipaavat ja opettelevat elämäntilanteesta ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Luostariyhteisö on rukousyhteisö, joka palvelee koko kirkkoa ja sen seurakuntia rukoilemalla niiden puolesta ja vahvistamalla näkemystä seurakuntalaisten henkilökohtaisesta hengellisestä ohjauksesta ja syvenevän rukouselämän tukemisesta. Tähän tavoitteeseen luostari pyrkii vaalimalla sen omaa hengellistä elämää sekä toimimalla paikkana erilaisille tapahtumille, retriiteille, hartauksille sekä lasten ja varhaisnuorten leireille. Luostariyhteisö luo ja esittää malleja rukouselämän rakentamiseksi luontevaksi osaksi nykyajan ihmisen arkea – myös niille, jotka eivät ole koskaan rukoilleet tai sanovat että eivät osaa rukoilla.

Yhteisö voi kutsua jäseniään erilaisiin palvelutehtäviin näiden omalla paikalla tai luostarin asukkaana. Luostari paikkana kutsuu yhteisön jäseniä ja kutsun kuulleita kohtaamaan ja hiljentymään yhdessä rukoukseen.

Luostariyhteisön jäseneksi?

Luostariyhteisön jäseneksi kutsutaan kaikkia kristittyjä, jotka haluavat elää Jeesuksen opetuslapsina Jumalan armossa kasvaen, rukoillen ja palvellen. Luostariyhteisö voi tarjota oman elämän pyhiinvaeltajalle matkaseuraa ja yhdessä voimme vahvistua Kristuksessa ja Pyhän Hengen voimassa. Rohkaisemme kaikkia etsimään kutsumustaan vahvistamalla Jumalan läsnäolon muistamista päivän jokaisena hetkenä, jokaisen työn lomassa. Sen avuksi voit ottaa itsellesi tavan rukoilla samalla tavalla tiettynä hetkenä päivän kuluessa. Käy myös viikottain oman seurakuntasi messussa. Elä ja iloitse Jumalan kanssa!

Enonkosken luostariyhteisö on luterilainen tunnustuksen pohjalta ekumeenisessa hengessä toimiva yhteisö. Tällä hetkellä luostari yhteisössä asuu yksi pysyvä jäsen, Sisar Kristiina. Jos tunnet Jumalan kutsuvan sinua luostarissa pysyvästi asuvaksi jäseneksi, ota rohkeasti yhteyttä luostariin.

Luostarissa asuvat jäsenet muodostavat perheyhteisön. Koko luostariyhteisö ei kuitenkaan ole paikkaan sidottu. Voit olla Luostarin tukiyhdistyksen jäsen, osallistua sen hallintoon ja tukea luostaria esimerkiksi tekemällä talkootyötä tai avustamalla rahallisesti. Luostariyhteisön ystäväjäsenet osallistuvat rukouselämään omassa arjessaan. Rukous yhdistää meitä.

Luostariyhteisö perustettiin Ihamaniemelle vuonna 1994. Enonkosken luostari toimii yhteisön keskuksena hiljaisuuden, levon ja rukouksen paikkana tarjoten ihmisille mahdollisuuden arjen kiireistä vapaana kuunnella Jumalan ääntä ja tunnistaa Hänen hyvyytensä ja armonsa luomakunnassa ja lähimmäisissämme.

Enonkosken luostariyhteisö  on itsenäinen, mutta se toimii Mikkelin hiippakunnan piispan alaisuudessa ja yhteistyössä Savonlinnan seurakunnan sekä siihen kuuluvan Enonkosken kappeliseurakunnan kanssa.

Sivu on päivitetty 17.9.2022