Uutisia

Viesti ekoretriitin osallistujilta vesien puolustajille

Kannustava tervehdys teille Kuopion seudun vesien puolustajille!

Kiitos kamppailustanne sen puolesta, että Pohjois-Savon ja koko itäisen Suomen järvet ja metsät säilyisivät puhtaina ja monimuotoisina näiden rantojen tulevillekin asukkaille!

Lähetämme tämän tervehdyksen rohkaisuksi ja kannustukseksi, jotta jaksatte edelleen toimia. Ette ole yksin kantamassa huolta luonnostamme.

Olemme ekumeenisen eli kirkkojenvälisen viikonlopun vetäytymiskokoontumisen Henki ja luomakunnan pelastus osallistujajoukko. Tapahtumamme tarkoituksena 26.-28.4. oli tulla koolle hiljentymään luonnon keskelle Enonkosken luterilaiseen luostariyhteisöön ja pitämään aivoriihiä siitä, miten työssä luomakunnan puolesta voisi vahvemmin olla mukana myös hengellinen ulottuvuus. Pohdimme, miten kirkot voisivat entistä rohkeammin osallistua ekologiseen kamppailuun.

Näkemyksemme mukaan luontosuhteemme kysymyksissä eivät riitä pienet korjausliikkeet, vaan tarvitaan perustavanlaatuinen mielenmuutos – siirtymä yksilöinä ja yhteisöinä elämänmuotoon, joka ilmentää todellista luonnon kunnioitusta.

Tällainen maailmankatsomuksellinen ja hengellinen ulottuvuus lähes puuttuu ekologisesta keskustelusta. Se on kuitenkin välttämätön osa kokonaisuutta, sillä tällä hetkellä ihminen toimii itseään vastaan käyttäessään luontoa kohtuuttomasti hyväkseen lyhytnäköisin taloudellisin perustein.

Tarvitaan tuntumaa siihen, mistä ihminen löytää voimaa muuttaa toimintaansa osana luomakuntaa. Miten luopua totutusta ajattelusta, joka johtaa liikaan kulutukseen ja luonnon ja ilmaston epätasapainoon?

Näihin kysymyksiin hengellisillä yhteisöillä on annettavaa, kun ne ammentavat vuosisataisesta perinteisestä tiedostaan siitä, miten ihminen voi löytää motivaation ja voiman luopua jostain saadakseen jotain parempaa tilalle: vahvistuvaa luontoyhteyttä ja sisäistä tyyneyttä.

Kuopion tilanteesta

Kuulimme tapahtumassamme kuvauksen Kuopioon suunnitteilla olevan Finnpulpin sellutehtaan valmisteluprosessista. Kokonaiskuva antaa monenlaista aihetta huoleen!

* Jokaisella työpaikalla on hintansa. Näin suuri sellutehdas rasittaa vakavasti järviluontoa, sillä tehtaalle ei ole suunnitteilla sisäistä jätevesien kiertoa, vaan jätevesiä päätyy järveen. Tehdas vaatii myös huomattavan runsaasti puuta itäisen Suomen metsistä. Koko Suomessa metsien monimuotoisuus on jo nyt kriittisesti vähentynyt. Myös ilmastonmuutoksen kannalta lisähakkuut ovat ongelma. Onko siis mahdollisten sellutehtaan työpaikkojen hinta kohtuuton?

* Meillä tämän hetken suomalaisilla on moraalinen velvoite pitää mielessä myös tulevat sukupolvet ja jättää heille jälkeemme mahdollisimman monimuotoinen luonto – jopa puhtaampana kuin sen saimme!

* Työpaikat ovat tärkeitä, haluamme kannustaa keskustelua siitä, miten esimerkiksi matkailu, pienteollisuus tai hajautettu energiantuotanto voivat luoda niitä. Tulevaisuuden työn tulee olla mahdollisimman pitkälle luontoa ennallistavaa, ei sitä riistävää.

* Suomalainen puunjalostusteollisuus on saanut olla viime vuosikymmeninä ylpeä siitä, että vesienpuhdistusteknologia on kehittynyt huimasti ja suomalaisille tärkeät lähivesistöt ovat puhdistuneet. Miksi nyt ollaan valmiita kääntämään suunta takaisin huonommaksi? Miksi suunnitteilla olevassa tehtaassa ei ole tarkoitus käyttää parasta mahdollista teknologiaa? Perusteluksi eivät riitä lyhyen aikavälin talousargumentit.

* Uuden hallituksen ohjelmassa ja yleisesti kansalaiskeskustelussa on välttämätöntä pohtia, mitä maastamme jatkossa viedään: selluloosaa bulkkitavarana vai korkean jalostusasteen tuotteita? Bulkkitavarasta saatava hinta ei korvaa menetyksiä luonnossamme!

* Toinen laajan kansalaiskeskustelun paikka on kysymys kiinalaisten yritysten ja kiinalaisen rahan vahvan mukaantulon kokonaisvaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen suuntaan.

* Finnpulpin biotuotetehtaan valmisteluprosessissa on havaittavissa demokratiavaje: suunnitelmia viedään pitkälle paikallisten asukkaiden tietämättä ennen kuin ne tuodaan demokraattiseen päätösprosessiin. Tämä on väärin.

Lähestymme myös yhteisöjemme hengellisiä johtajia, kuten piispoja, ja kannustamme heitä jatkamaan ja voimistamaan toimintaansa luomakunnan eheyden puolesta – jotta Luoja varjelisi luomakuntaa ihmisen ahneudelta.

Luonnon tasapainosta huolehtiminen on aikamme keskeisiä eettisiä ja hengellisiä tehtäviä, jota ei voi alistaa lyhytnäköisille taloudellisen kasvun näkökulmille.

Yhteistyön hengessä

Seminaarin Henki ja luomakunnan pelastus osanottajat:

Pauliina Kainulainen, Katri Savolainen, Maire Tajakka, Aila Kosunen, Fevronia Orfanos, Simo Lahtinen, Marja-Liisa Laihia, Tuulikki Lavoila, Virva Ertle, Marja Kantanen, Liisa Ruusukallio

Luostariyhteiso.fi © 2019