Blogiarkisto

Syvä työ

Monet aikalaisemme elävät elämäänsä hiljaisen epätoivon vallassa. Elämän syvempi merkitys ja oma elämäntehtävä on kadoksissa. Sillä kohtaa on kuilu. Mutta tajuntateollisuus tuottaa ahkerasti asioita, joilla tuon kuilun yli voi rakennella paperista siltaa eli peittää kuilun näkyvistä. Viihdettä on tarjolla joka tuutissa.

Myös oman työn pirstaleisuus saattaa synnyttää hiljaista epätoivoa, jos tuntuu, että koskaan ei jää aikaa sille, mikä todella synnyttää työn imua, intohimoa ja iloa. Ehkä työ on muodostunut jatkuvaksi kamppailuksi saada langanpäästä kiinni yhä uusien keskeytysten jälkeen.  Ohdakkeet tukahduttavat siemenen kasvun, tähkä ei pääse kypsymään.

Vastaani on tullut ajatus syvästä työstä, jossa saa toteuttaa sitä, mitä pitää kaikkein tärkeimpänä. Kun aktiivisesti raivaa tilaa syvälle työlle eli keskittymiselle siihen, miksi tähän elämäntehtävään on alun pitäen sitoutunut, työn mieli ja innostus voivat palata. Syvä työ merkitsee mahdollisuutta paneutua tiedollisesti ja taidollisesti vaativaan, mutta sitä kautta myös hyvin palkitsevaan tekemiseen.

Vaikka syvän työn käsite on tullut vastaan bisneskirjallisuudessa, sielläkin nousee esiin sellaisia apuvälineitä syvän työn suuntaan kuin hiljaisuus, yksinolo, kävelylle lähteminen luontoon tai käsillä tekeminen. Kädet ja mieli ovat perustavalla tavalla yhteydessä toisiinsa. Anna-Maija Raittila kyseli, millä voimalla jaksan? Hänelle hengityksenkaltainen yhteys luontoon antoi yhä uudistuvaa elämänvoimaa.

Hiljaisuuden retriitin sylissä tarjolla ovat myös kristillisen hengellisyyden syväuoman aarteet, jotka kutsuvat ihmistä kohti sisäistä vapautta. Toisin kuin yritysvalmennuksessa, retriitissä ei edes pyritä mihinkään. Pysähtyminen Kristuksen vierelle on yhtä aikaa lepoa ja käytettävissä oloa siihen, mihin hän vie, merkitseepä se jonkinlaista menestystä tai sen vastakohtaa.

Hiljaisuudessa rukous saa laskeutua päästä sydämeen. Hiljainen rukous on paljasta suuntautumista Kristukseen. Se on esteiden raivaamista tältä yhteydeltä elinvoiman lähteeseen.

Myös käytännön työssä on hyvästä koettaa raivata esteitä syvältä työltä. Miten vähentää keskeytyksiä, miten rajoittaa vaikkapa sähköpostin tai puhelimen valtaa siihen, mihin mieleni huomio kiinnittyy? Se ei ole helppoa, mutta joitain keinoja on löydettävissä. Käytännöllisiä ideoita löytyy esimerkiksi Cal Newportin kirjasta Deep Work (ks. alla).

Sama kysymys ajan käytöstä ja keskeytysten roolista nähdään Jeesuksenkin elämässä. Ihmiset tarvitsivat häntä ja etsivät häntä vaikka hän yrittikin löytää hiljaisen rukouksen aikaa. Joka tapauksessa Jeesus raivasi sille tilaa elämässään. Ennen julkisen toimintansa alkua hän vetäytyi pitkään retriittiin erämaassa, ja hänen näkynsä selkeni hänelle. Kiertävän elämänsä aikanakin hän vetäytyi säännöllisesti yksinoloon. Ja hän opetti sitä seuraajilleen, paitsi elämäntavallaan myös sanoin: ”Kun rukoilet, mene kammioosi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa.”

Thomas Merton, yksi 1900-luvun tärkeimpiä mystikkoja, painotti: ”Sillä, joka yrittää toimia ja tehdä asioita toisten ja maailman hyväksi syventämättä omaa itseymmärrystään, vapauttaan ja kykyään rakastaa, ei ole mitään annettavaa kenellekään. Hän ei voi kommunikoida mitään muuta kuin omia pakkomielteitään, aggressioitaan ja egokeskeisyyttään, harhakuvitelmiaan päämääristä ja keinoista, opillisia ennakkoluulojaan ja ideoitaan.”

Syvä työ hengellisessä mielessä on tuota oman itseymmärryksen syventämistä. Se on joskus kauhistuttavakin matka tutustumaan omaan varjopuoleen – joka kuitenkin on olennaisen tärkeää kohdata ja integroida osaksi omaa olemusta. Jos tähän en uskaltaudu, vaan heijastan varjoni ulkopuolelleni, se voi päätyä tuhoisaksi voimaksi.

Toisaalta syvässä vedessä on kohdattavissa Jumalan valtakunnan runsas kalansaalis, Pyhän Hengen voima ja ilo, kokonainen elämäntuntu.

Lauri Maarala on kirjoittanut Thomas Mertonin innoittamana seuraavasti:

Voit rukoilla omassa erakkkomajassasi, todellisessa tai mielensisäisessä, seuraavan rukouksen.

 Jumalani, muuta sinä et tahdo
kuin että lepäisin sinussa.
Minun tulee levätä
ja antaa sinun toimia.

Kokoa sinä minut sieltä,
minne olen itseni hajottanut.
Anna minun tyhjentyä kaikesta muusta,
että sinä eläisit minussa.

Anna minun vaieta itsestäni,
että sinä saisit puhua minussa.
Anna minun olla aloillani,
että sinä vaikuttaisit minussa.

Kirjallisuutta:

Cal Newport:  Deep Work. Rules for Focused Success in a Distracted World. 2016.

Lauri Maarala:  Gurun opissa. Kirjapaja 2019.

Luostariyhteiso.fi © 2019